Notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
Kirkebogen starter først i 1694 1 0 0 0 Never
Horsens FT 1880 angiver Kristianshavn som fødested, Sengeløse FT 1845 angiver Gudme, Svendborg Amt i… 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
Født på Moseboeægården 1 0 0 0 Never
Ifølge FT 1890 og 90, Ryde Ginding Herred er fødestedet Vejby, Viborg Amt og ikke Nr. Lem, Salling s… 1 0 0 0 Never
født i Skovhuset i Roest, fader Peder Kjærgaard 1 0 0 0 Never
Født i Hollænderhuset i Viby Sogn 1 0 0 0 Never
Ifg alder ved død den 2 august 1709 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
På dåbsattest angives bopæl til Giver Mark 1 0 0 0 Never
Dreng født den 31/12-1939 kl. 20:20. 1 0 0 0 Never
oplysning fra gravsten 1 0 0 0 Never
FT 1855 angiver Skærbæk Sogn, Haderslev, men Skærbæk ligger i Tønder Amt 1 0 0 0 Never
Ikke set født i Borris Sogn, 1732-35 1 0 0 0 Never
Ikke set født i Borris 1747-51 1 0 0 0 Never
Både ved trolovelse og vielse angives han at være af Flye 1 0 0 0 Never
månedsangivelse usikker 1 0 0 0 Never
Christen Pedersen Ladefogeds barn fra Wilhelmsborg født hos hendes søster Anne Raphaelsdatter - Ped… 1 0 0 0 Never
baaret af præstekonen Anne Dinesdatter 1 0 0 0 Never
baaren af Niels Foghs hustru 1 0 0 0 Never
Dåbsdato ikke angivet 1 0 0 0 Never
Baaren af Præstekonen 1 0 0 0 Never
baaren af Rasmus Jensens hustru, Nørre ?? 1 0 0 0 Never
tidligere hjemmedøbt grundet svaghed, faddere ikke nævnt 1 0 0 0 Never
Baaren af Præstens datter 1 0 0 0 Never
Baaren af Præstekonen 1 0 0 0 Never
Baaren af Præstens datter 1 0 0 0 Never
Baaren af Præstens yngste datter 1 0 0 0 Never
konen der bar barnet var Mette Peders i Østergaard 1 0 0 0 Never
konen som bar barnet var Jørgen Simonsens hustru 1 0 0 0 Never
konen som bar barnet var præstens kone Anne Dinesdatter 1 0 0 0 Never
Fadder: 1 0 0 0 Never
konen som bar var Jørgen Simonsens i Ørting 1 0 0 0 Never
konen som bar var Jørgen Simonsens i Ørting 1 0 0 0 Never
konen som bar barnet Jørgen Simonsens i Ørting 1 0 0 0 Never
konen som bar var Jørgen Simonsens i Ørting 1 0 0 0 Never
konen som bar barnet Jørgen Simonsens i Ørting 1 0 0 0 Never
madell. Catharina Hiersing bar ?? ?? 1 0 0 0 Never
Hjemmedøbt af Pastor Møller den 24 Marts 1 0 0 0 Never
Niels Foghsens hustru i Ørting bar ?? 1 0 0 0 Never
baaren af Anne Katrine Thomasdatter i Dybvad 1 0 0 0 Never
baaren af pige Anne Pedersdatter paa Aakjær Mark 1 0 0 0 Never
baaren af mad. Adrian paa Weirmøllen 1 0 0 0 Never
baaren af Maren Thomasdatter af Fendsten 1 0 0 0 Never
Søren Busks kone i Falling bar 1 0 0 0 Never
baaren af Morten Tandrups hustru 1 0 0 0 Never
baaren af Anne Rasmusdatter af Torrild 1 0 0 0 Never
baaren af Johanne Lauritsdatter 1 0 0 0 Never
baaren af Gjertrud Jensdatter i Fendsten 1 0 0 0 Never
Hjemmedøbt den 9 Juli 1 0 0 0 Never
baaren af Mette Erichsdatter af Fendsten 1 0 0 0 Never
baaren af Birthe Erichsdatter, Søbye 1 0 0 0 Never
baaren af Margrethe Jensdatter af Fendsten 1 0 0 0 Never
faddere; 1 0 0 0 Never
baaren af Kirsten Michelsdatter i Spøttrup 1 0 0 0 Never
baaren af Kirsten Michelsdatter af Spøttrup 1 0 0 0 Never
degnens kone bar det 1 0 0 0 Never
baaren af Chr Andersens kone i Brændbyge 1 0 0 0 Never
madam Rind fra Wads Mølle bar 1 0 0 0 Never
fadd: Anders Skræders datter Maren, og Smedern Peder Berthelsen, og huus Snedker Chr. Andersen af Le… 1 0 0 0 Never
Båret af Ane ?? Falling 1 0 0 0 Never
båret af Søren Sørensens kone, Ålstrup 1 0 0 0 Never
båret af ?? Chrestensdatter, Falling 1 0 0 0 Never
båret af skovfogdens kone, Skablund 1 0 0 0 Never
Lauridts Brandbyges hustru af Ørting bar det 1 0 0 0 Never
?? bar 1 0 0 0 Never
Anders Jespersens hustru i Amstrup bar det 1 0 0 0 Never
sign Jacob Rinds kiereste bar det 1 0 0 0 Never
Anders Jespersens hustru i Amstrup bar det 1 0 0 0 Never
baaren af Anders Jespersens hustru i Amstrup 1 0 0 0 Never
ingen fadder nævnt 1 0 0 0 Never
ingen fadder nævnt 1 0 0 0 Never
Rasmussens kone bar barnet 1 0 0 0 Never
d. 29 May hiemdøbt Jens Kjellerup og hustru Inger Pedersdatter 1 0 0 0 Never
Konen som bar barnet var Peder Jensens hustru i Falling 1 0 0 0 Never
baaren af Søren Rasmussens hustru 1 0 0 0 Never
frembaaren af Grethe Lauritsdatter ?? 1 0 0 0 Never
baaren af mad. Rind i Wads Mølle 1 0 0 0 Never
konen som bar var Præstekonen 1 0 0 0 Never
Fadder: 1 0 0 0 Never
Døbt i Kirken 30 September 1 0 0 0 Never
Rasmus Rasmussens kone i Falling bar det 1 0 0 0 Never
Jens Pedersnes hustru bar det 1 0 0 0 Never
Jesper Pedersens hustru i Falling bar det 1 0 0 0 Never
Jens Pedersens hustru bar det 1 0 0 0 Never
fadder: 1 0 0 0 Never
fadder: 1 0 0 0 Never
fadder: 1 0 0 0 Never
fadder: 1 0 0 0 Never
fremstillet i kirken 26 maj 1 0 0 0 Never
fadder: 1 0 0 0 Never
fadder: 1 0 0 0 Never
fadder: 1 0 0 0 Never
fadder: 1 0 0 0 Never
fadder: 1 0 0 0 Never
fadder: 1 0 0 0 Never
fadder: 1 0 0 0 Never
hjemmedøbt den 7 dec 1 0 0 0 Never
hjemmedøbt 17 december 1 0 0 0 Never
fadder: 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
ingen dato angivet, men denne indførsel ligger mellem indførsler Dom 14 og 16 post trinit og formode… 1 0 0 0 Never
fadder: 1 0 0 0 Never
i kirken 18de oktober 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
fadr: And: Hansen, Kield Christian, Mikel Mikelsen, Anna AndersD: fra ??, Anne Marie 1 0 0 0 Never
faddere: Gmd. Mikkel Pedersens Datter Ane Johanne Jensdatter i Illerup, Gmd. Anders Sørensens Kone M… 1 0 0 0 Never
fadder: Kirsten Marie Rasmussen ??, Ernst Eskildsens kone i Alken, Karen Laursdatter, hmd Jens Chris… 1 0 0 0 Never
baaren af Jens Jensens Hustrue i S Wissing. faddere: 1 0 0 0 Never
baaren af Pigen Johanne Jensdatter i Krog. fadder: 1 0 0 0 Never
baareb af Jesper Sørensøns Kone i Gantrup fad: Rasmus Overgd., Lars 1 0 0 0 Never
baaren af Else Rasmus ThomasDatter fad: Rasmus Overgd. Mikkel Skræder, Rasmus Thom. og Jens Dørrups… 1 0 0 0 Never
fad: Jesper Sørensøn, Hans Thomasøn. Simon Erikssøn og Jens 1 0 0 0 Never
Baaren af Simon 1 0 0 0 Never
fadder: Enke Elisabeth Christensen, Maler S.V. Kjærby 1 0 0 0 Never
fadder: Pigen Kirsten Jensdatter ?? ?? Gaardmand Rasmus Jensen i Nørre Vissing, Marie Thomasdatter,… 1 0 0 0 Never
I Kirken 16 juli 1 0 0 0 Never
I Kirken 13 april 1872 1 0 0 0 Never
Fadder: 1 0 0 0 Never
baaret af Anders Jensens hustrue i Wissing 1 0 0 0 Never
Fadder: 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
I Kirken 23 September 1 0 0 0 Never
ingen faddere nævnt 1 0 0 0 Never
ingen faddere nævnt 1 0 0 0 Never
faddere: Christen Lauridsen, Niels Pedersen, Ole 1 0 0 0 Never
faddere: Christen Graversen Siig, Christen Christen Christensen, 1 0 0 0 Never
Dom: IV post Epiph. [1 februar] hafde Niels Nielsen Nordestgaard 1 0 0 0 Never
hans fadder: Jens Bødker, An Lund, Mads Østerby, 1 0 0 0 Never
faddere vare: Christen Nordistgaard, Mads Christensen, Gravers Nielsen, Anne Kirstine, Maren 1 0 0 0 Never
faddere vare: Christen Christensen Nordestgaard, Tomas Pølsmark, Peder Jensen, Anne Kirstine, Kirste… 1 0 0 0 Never
fadder: Christen Kirk?, Hover?, Anders Siig, Kristiane hos 1 0 0 0 Never
faddere: Jens Nordistgaard, Niels Nielsen, Inger Laursdatter, Johanne 1 0 0 0 Never
Fadder: 1 0 0 0 Never
ligeledes hjemmedøbt formedest sygdom d 11te Febr. 1 0 0 0 Never
baaren af Præstens hustru i Rødding 1 0 0 0 Never
baaren af Madme Rosenstands pige Anne af Rødding 1 0 0 0 Never
frembaaren af lille Christens pige Anne Skytt af Sønder Andrup. 1 0 0 0 Never
frembaaren af degnens kone fra Balling 1 0 0 0 Never
Konens Søster bar det 1 0 0 0 Never
baaren af faderens Søster 1 0 0 0 Never
Fadder: 1 0 0 0 Never
baaren af Eske Nielsens ældste Datter 1 0 0 0 Never
baaren af Peder Bachs Datter Anna 1 0 0 0 Never
fadder til den frembaaren var: Mette Bock samt Eske Ladefoged 1 0 0 0 Never
fadder til den frembaaren var: Mette Bock samt Eske Ladefoged 1 0 0 0 Never
hjemmedøbe en Datter som var født samme dag 1 0 0 0 Never
baareb af ?? mormoder 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
baaren til KirkeDaab af Laurids Skræders kone i Wadum 1 0 0 0 Never
? fra Knud pige Maria ? bar barnet 1 0 0 0 Never
?? pige Maren Jensdatter bar barnet 1 0 0 0 Never
faddere: hmd Anders Mikkelsens hustru, Pige Karen Marie Andersen, Ungkarl Jens Jacobsen, Smedesvend… 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
Dom. 21 p Trin[21 oktober] blev Henrik Nielsens barn som var hjemmedøbt fremstillet i Kirken 1 0 0 0 Never
frembaaren af dets moster Giertrud Krog 1 0 0 0 Never
frembaaren af Jomfruen Worselburg? paa Kiergaard 1 0 0 0 Never
fadder_ ? Holst til Kierholm, Gr. Laurberg til Nørkier, Christen 1 0 0 0 Never
Søn af Christen Poulsen og Maren Lauritsdatter, Bondemand Grønholm 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
Micel Skomagers datter i Vinde, Dorothea bar samme barn 1 0 0 0 Never
Fadd . : Jeppe Nielsen i Sdr .Fastrup, Chr . Jensen sst . med tjp, Svend 1 0 0 0 Never
Hjemmedøbt af hr. Wind 24 januar 1 0 0 0 Never
Fadd . " Lars Michelsen og hustru i Nr .Fastrup, Knud Christensen sst. 1 0 0 0 Never
til Daaben frembaaren af dets faster Jomfru Else Krog og navnet 1 0 0 0 Never
frembaaren af Velb. frue 1 0 0 0 Never
och Hans Jørgen Marioners hustru af Wiborg bar det. 1 0 0 0 Never
frembaaren af Anna Ottesdatter 1 0 0 0 Never
frembaaren af Povel Smids kone i Schive 1 0 0 0 Never
frembaaren af Anne Jensdatter 1 0 0 0 Never
frembaaren af dets Mors Moder og kaldet Margrethe 1 0 0 0 Never
hendes mosterdatter Johanne Marie Jensdatter frembar hende 1 0 0 0 Never
frembaarren af 1 0 0 0 Never
I kirken 28 november 1 0 0 0 Never
Hjemedøbt 21/11-1865, Publiceret 23/9-1866 1 0 0 0 Never
I kirken 27 Januar 1856 1 0 0 0 Never
I kirken den 1 januar 1867 1 0 0 0 Never
Faderen er Sognebaandsløst til Pastor Lund i Fjalrting Daaben tilsendt under 2den Juli fra Sogneprov… 1 0 0 0 Never
Fadder: 1 0 0 0 Never
Hjemmedøbt af Pastor Dresler den 15 September 1910, fremstillet i Kirken 8 Marts 1911. 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
ingen faddere nævnt 1 0 0 0 Never
ingen faddere nævnt 1 0 0 0 Never
Fremstillet i Kirken Palmesøndag den 23de Marts 1891 1 0 0 0 Never
Fadder: 1 0 0 0 Never
Fadder: 1 0 0 0 Never
Faddere 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
Faddere 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
Døbt i Kirken 1 August 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
Efter angivende døbt den 1 Juni 1879 i den saakld. Katolsk Apostolsk Kirke i Silkeborg 1 0 0 0 Never
Døbt 14 December af Forstander Riis i den Katolsk Apostolske Kirke Århus. 1 0 0 0 Never
faddere: 1 0 0 0 Never
Fadder: 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
i Kirken 21de Octbr, 1 0 0 0 Never
hjemmedøbt den 5 December af kirkesangeren i Præstens Embedsforfald, Daaben pupl. i Kirken 26 Decemb… 1 0 0 0 Never
hjemmedøbt den 8 Januar af Kirkesangeren, Daaben pupliceret i Kirken 24 Marts 1866 1 0 0 0 Never
fadd:Gmd. Johan Jensen og hustru, Niels Sørensens hustru, Gmd. Peter Jensen Dahl, Ungkarl Laust Jens… 1 0 0 0 Never
Hjemmedøbt 16 Juni af Kirkesangeren 1 0 0 0 Never
Fremstillet i Kirken 16de Maj 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
Døbt i Kirken 12 Marts 1871 1 0 0 0 Never
Pigen A.M. Nissen af Langeskov 1 0 0 0 Never
På grund af sygdom hjemmedøbt den 31 Januar fremstillet i kirken 9 april 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
hiemmedøbt. Holt til Daaben af Maren Jochumsdtr og tilstæde Barnets Forældre. 1 0 0 0 Never
Hjemmedøbt 25. oktober, Døbt i Kirken 24. maj 1818. 1 0 0 0 Never
fremstillet i kirken 23 februar 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
Hjemmedøbt 17 September 1907, fremstillet i Klosterkirken 26 Decmbr 1907. 1 0 0 0 Never
Daaben publiceret i Kirken 6 April 1851 1 0 0 0 Never
daaben publiceret 26 December 1883 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
Baaren af Pigen ?? Hansd? paa Brockdorff ?? Gmd Peder Hansen, Peder Andersen og ?? ?? alle af Nordsk… 1 0 0 0 Never
i Kirken 30 Marts, 1 0 0 0 Never
i Kirken 10de September, 1 0 0 0 Never
Hjemmedøbt 8 Marts 1 0 0 0 Never
Hjemmedøbt 19 Juni 1860 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
Hjemmedøbt den 7 juni 1 0 0 0 Never
Døbt i Hjemmet 23 Marts 1903 af Pastor Wil? I St. Mortens Kirke 7 Februar 1904. 1 0 0 0 Never
Test: ?? Jeppesen, Søren Pedersen, ??, Jens ??, Mads Eriksen 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
fremstillet i Kirken d 5 Sept, 1 0 0 0 Never
fremstillet i Kirken 25de Februar, 1 0 0 0 Never
Fremstillet i Kirken d. 14 Novbr. 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
fest: Kristen? ?? ??, Eiler Smed, Hans ?? Henningsen og Bonde Bondesen" 1 0 0 0 Never
Jens Knudsen Lærke hattemagers Kone ??, Henrik Dorik hattemagers Kone ?? 1 0 0 0 Never
Frembaaren af Gmd Poul Pedersens Datter Johanne Poulsen af Hersnap. Fadd, Gmd Lars Andersen, Peder… 1 0 0 0 Never
I Kirken 10S.e. Trin d 3 August. 1 0 0 0 Never
Båret af Pigen Frederikke Pedersen af Odense. Fadd: Gmd Jørgen Andersen af Martofte, ??? Lars Peder… 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
Fadder: 1 0 0 0 Never
test: Madame Maale, Jomfru Anna Lund, ?? Jensen, ??Mester Rathsath og Peder Andersen 1 0 0 0 Never
Fødslen idnført i Vor Frue KB, Dåbsdato ikke angivet 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
baaren af Johanne Kirstine Olsdatter?? af Salby. ?? Due? Sørensen, Klaus Nielsen og Laurs ?? alle af… 1 0 0 0 Never
baaren af Pigen Anna LarsD ?????????????? 1 0 0 0 Never
daaben pupl. 16 Maj saa, 1 0 0 0 Never
fad: Hans Pedersen og Anders Madsen i Hersnap, Anders Marqversen og Rasmus Pedrsen i Dalbye 1 0 0 0 Never
Hjemmedøbt 1 Januar 1 0 0 0 Never
Frembaaren af Gmd Lars Andersens Datter Kirsten. Fadd. Gmd Poul Pedersen, Poul Larsen, Anders Lars… 1 0 0 0 Never
fadd. Arbejdsmand Christen og Hustrue Ry, Kjøbmand Berrigaard?? og hustru, faderen" 1 0 0 0 Never
fadd: Pige Dorthea Marie Andersen i Kirkeby, Gmd. Nils Ellehards Hustru i Stendis, Husmand Niels Jen… 1 0 0 0 Never
Ifølge dåbsattest døbt i ??? Forsamlingshus 1 0 0 0 Never
[fadder] Pigen Sine Jensen bar Barnet. Gmd Lars Nielsens Kone, U?? Lars Hansen. ?? Niels Hansen og… 1 0 0 0 Never
Moren bar barnet, 1 0 0 0 Never
Fadder: 1 0 0 0 Never
frembaaren til sin Daabs bekræftelse af Hans Jørgen Haslings Koneog Grete Bauschinger 1 0 0 0 Never
døbt i hjemmet den 6/4 1 0 0 0 Never
frembaaren af Espen Henriksens datter Maren, 1 0 0 0 Never
frambaaren til D:P af moderens Søster og kaldet Dorthe. 1 0 0 0 Never
Hjemmedøbt 20 oktober 1 0 0 0 Never
hjemmedøbt 19de Maji, 1 0 0 0 Never
hjemmedøbt forn sygdom [ulæselig dato] 1 0 0 0 Never
Moderen bar barnet 1 0 0 0 Never
fadder: Pigen Elisabeth Andersdatter bar, Gudine Jespersdatter 1 0 0 0 Never
hjemmedøbt d 24de April 1 0 0 0 Never
fadder: Pigen Anne Jensdatter af Lem Sogn, Smeden Peder Berthelsens 1 0 0 0 Never
blev baaret af Søren Lunds hustru Giertrud Nielsdatter 1 0 0 0 Never
N. Østergaard, N? Smed?, P. Jensen, Johan Pedersen alle fra Sparkier 1 0 0 0 Never
baaren af Pigen Karen Nielsd. paa Lang 1 0 0 0 Never
baaren af Pigen Karen Hans D. paa Lang 1 0 0 0 Never
hjemmedøbt d. 13de Martsi 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
fad: Hans Jensen ....; Anders Rasmussen, Lars Rasmusen og Hans Christensen i Dalbye 1 0 0 0 Never
faddere: 1 0 0 0 Never
Døbt af Læge Helene Ytting paa Amtssygehuset 1 0 0 0 Never
baaren af pigen Anna JørgensDat i Koorup?? 1 0 0 0 Never
baaren af Hans Pedersens hust ibid 1 0 0 0 Never
Anmærkning: Døbt i Cath Apost Menighed, Kirkedåb 24 November 1889 1 0 0 0 Never
I Kirken 18 Marts 1 0 0 0 Never
Vidner: Niels Christian Jensen Bredal i Christiansfeld 1 0 0 0 Never
Hjemmedøbt af Provst Dresler den 5 Juni 1908, fremstillet i Kirken den 8 Marts 1911 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
fadder: 1 0 0 0 Never
fadder: 1 0 0 0 Never
fadder: 1 0 0 0 Never
fremb. af Jomfrue Petrine 1 0 0 0 Never
Til Daaben baaren af Compagnie Feltskierer Korhs Kone 1 0 0 0 Never
fadder: 1 0 0 0 Never
fadder: 1 0 0 0 Never
fremstillet i kirken 1 december 1 0 0 0 Never
fremstillet i kirken 21 marts 1 0 0 0 Never
fremstillet i kirken 4 april 1 0 0 0 Never
fremstillet i Kirken 15 april 1 0 0 0 Never
fadder: 1 0 0 0 Never
fadder: 1 0 0 0 Never
fadder: 1 0 0 0 Never
fremstillet i kirken 2 oktober 1 0 0 0 Never
fremstillet i kirken 5 januar 1873 1 0 0 0 Never
fremstillet i kirken 2 pinsedag, 1 0 0 0 Never
faddere: vare Niels Smed, Jacob Bollerup, Gravers Smidgaard 1 0 0 0 Never
faddere: Holger Riiskier, Jens Thomsen, Kirsten Andersdatter, Malene Pedersdatter, 1 0 0 0 Never
fadder: Pige Malene Nielsd Nordestgaard bar det. Gmd. N Nordestgaard. 1 0 0 0 Never
fadder: Kjerstin Vhristine Pedersdatter, Maren Jensdatter, ? Jørgensdatter, 1 0 0 0 Never
faddere: Niels Stampe, Jens Biene, Jørgen Bienegaard, Pedersine Nielsdatter 1 0 0 0 Never
fadder: Chresten Olufsen, Holger Riiskier, Anne Thomasdatter, 1 0 0 0 Never
fadder: Mads Pølsmark, Thue Nielsen i Nør Espe? Jens 1 0 0 0 Never
fadder: Holger Riiskier, Thomas Eriksen, Mette, 1 0 0 0 Never
fadder: Niels Nordestgaard, Niels ??, Jens Jensen, 1 0 0 0 Never
Hjemmedøbt 22 juni 1 0 0 0 Never
Fremstillet i Kirken 6 april 1874 1 0 0 0 Never
frembaaren af Karen Christensdatter ?? ?? i Møgelbjerg 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
hjemmedøbt d 4 October 1 0 0 0 Never
Andreas, hjemmedøbt 6 Juni i Kirken 16 Juli, 1 0 0 0 Never
hjemmedøbt d 20 Novbr. i Kirken 25 Decbr. 1 0 0 0 Never
Jep Engedals hustrue Inger AndersDatter 1 0 0 0 Never
frembaaren af Anne SeverindDatter?? af Mørup 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
frembaaren af Anne ChristensDatter, Barnets faster i Schalmstrup=Mølle 1 0 0 0 Never
frembaaren af Hans Jensens Hustrue Inger ChristensDatter i Gammelstrup 1 0 0 0 Never
frembaaren af ?? Christen Friis paa Lundsgaard {Christen Friis søn af kammerassessor Peder Friis ppå… 1 0 0 0 Never
frembaaren af Karen BryggerPige paa Enggaard 1 0 0 0 Never
frembaaren af Karen Brygger=Pige paa Lundgaard 1 0 0 0 Never
frembaaren af Anne PedersDatter tiende som Malkepige paa Lundgaard 1 0 0 0 Never
frembaaren af Anne PedersDatter 1 0 0 0 Never
Christen Engedals hustrue Anne ChristensDatter af Sparkier bar Barnet 1 0 0 0 Never
frembaaren af Kirstine Jensdatter, barnets moster tiende i Heiljschou præstegaard 1 0 0 0 Never
frembaaren af Thomas Kirkegaards hustrue Maren i Dommerbye 1 0 0 0 Never
frembaaren af Maren Jensdatter Thomas Kirkegaards hustrue i Dommerbye 1 0 0 0 Never
frembaaren af Maren Pedersdatter af Dommerbye 1 0 0 0 Never
faddere: Manus?? hustrue?? Ane Marie Hansdatter, Iver ?? alle af Aitrup 1 0 0 0 Never
Baaren af Margretha ?? Peder Dienesens Datter. fadre: ?? Jacob Henningsen, ?? Eisenmenye?, Frants He… 1 0 0 0 Never
Baaren af Hr. Cornet Swendsen's Frue. 1 0 0 0 Never
Til daaben baaren af Cergeant Preissen's Kone. 1 0 0 0 Never
Til daaben baaren af Christine Magrethe Tifshern??. 1 0 0 0 Never
Til daaben baaren af Unde Officer Keller's Kone. 1 0 0 0 Never
Baaren af Bøssemager Lepnitz's Kone. 1 0 0 0 Never
Fadderne vare: Mette Braasberg, Louise Hansdatter, Sergeant Johann Heinrich Lindberg, Kureer Sande… 1 0 0 0 Never
baaren af Christina Wandrep, fadre: Escadron feltskier Hennings, Ecradons feltskier Eisenmenger, Reg… 1 0 0 0 Never
fadder: Pigen Mette Jensdatterm Hmd. Jens Terkildsen, Ungkarlen Jens Mikkelsen af Nørlem, Mikkel Lau… 1 0 0 0 Never
baaren af Erik Madsens hustru, 1 0 0 0 Never
Fadr: Pige Kirsten Knudsen, Lem (Pallishus), Pige Karen Marie Andersen, Volling, Ungk. Nicolaj Lauer… 1 0 0 0 Never
hjemmedøbt 1 0 0 0 Never
baaren af Selvejer gaardmand Morten Rasmussens kone, Aalstrup 1 0 0 0 Never
faddere: 1 0 0 0 Never
baaren af Margrethe Rasmusdatter, Gylling 1 0 0 0 Never
baaren af Anders Jespersens hustru i Ørting 1 0 0 0 Never
baaren af Mikkel Jørgensens kone i Amstrup 1 0 0 0 Never
baaret af smeden Majers kone paa Aakjær 1 0 0 0 Never
ingen indførsel af faddere i KMB 1 0 0 0 Never
Fadd: Pige Karen Marie Andersen Ramsing, husm Lavst Peter Andersens Hustru N. Lem, Ungkarl Kristen A… 1 0 0 0 Never
faddere: Grdmd. Jens Ottosen kone Anna Marie Christensdatter i Nørlem, hmd. Hans Christensen, Grdmd.… 1 0 0 0 Never
fadder: Pigen Anne Cathrine Nielsdatter af Veiby, Ungkarl Ivar Laursen af Rødding, Søren Pedersen af… 1 0 0 0 Never
fadd: Enken Helle Jensdatter i Veiby, Grdmd. Jens Ottesen og Ungkarl Ivar Nielsen i Nørlem og Ungkar… 1 0 0 0 Never
faddere: Grdmd. Laust Ivarsens kone i Knud By, Rødding Sogn, Husfolk Jens Toft af Skive, Ungkarl Jen… 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
fadd. Jfr. Lurn?, Jfr. Wolis?, A Møller, N Møller, ? Worm" 1 0 0 0 Never
fadd: ?? Frederiia?, og Karen Nielsdatter, Jacob Bødker, Jens Holm, Søren Christophersen" 1 0 0 0 Never
Hjemmedøbt 1 0 0 0 Never
Hjemmedøbt, død inden dåbens bekræftigelse 1 0 0 0 Never
fadd: Forældrene, Arbmd A Andersens Hustru, Arbmd R Pedersen, Tømrer C Ottesen 1 0 0 0 Never
hjemmedøbt 1 0 0 0 Never
hjemmedøbt dato angivet til 13 oktober, men det kan jo ikke passe, 1 0 0 0 Never
fadd: Møller G. Lauersens kone Dybvads Mølle og Pigen Birgitte Jensdatter Saxild, Gaardmand Peder Ma… 1 0 0 0 Never
fadd: Pigen Marie Olesdatter ??, Kirsten Pedersen Gylling Mark, hjulmand Niels Rasmussen Aakjær, Kri… 1 0 0 0 Never
baaren af Degnenkonen 1 0 0 0 Never
baaren af Søren Rasmussens kone, 1 0 0 0 Never
baaren af Søren Jacobsens hustru ??, Hans Pedersen, Niels Nielsen, Rasmus Knudsen og Anna Marie Rasm… 1 0 0 0 Never
båret af Rasmus Jacobsens datter ?? ?? og Smedens datter af Ørting fulgte med. 1 0 0 0 Never
baaren af Hans Smids datter Johanne af Ålstrup Jacob Schmidt Skoleholder af Aalstrup, Rasmus Esbens… 1 0 0 0 Never
fremstillet i kirken 21 september 1 0 0 0 Never
fremstillet i kirken 260juni 1803 1 0 0 0 Never
fremstillet i kirken 17 September 1 0 0 0 Never
dato usikker set her: http://www.kejlberg.info/per04371.htm 1 0 0 0 Never
baaret af Præstekonen 1 0 0 0 Never
baaren af Præstens ??datter 1 0 0 0 Never
faddere: Jens? Smed, Jacob Andersen, og Raphael Nielsen, Niels Raphaelsens? hustru og Mette Ragfalsd… 1 0 0 0 Never
baaren af Ma?? Bisgaards ?? i ?? 1 0 0 0 Never
baaret af Præstens ugifte datter 1 0 0 0 Never
baaren af Maren Raphaelsdatter i Falling 1 0 0 0 Never
Maren Hansdatter fra Odder bar barnet 1 0 0 0 Never
Katrine? Hierning? bar ?? 1 0 0 0 Never
Konen s [=som] bar barnet var Christen Smeds Hustru i Odder 1 0 0 0 Never
baaret af ?? hustrue 1 0 0 0 Never
Mads Tollelund Bents huus-holders ?? ??; Jens Dorik hattemagers ??[kone?] 1 0 0 0 Never
fadd: hmd Peder Skræders hustru i Vissing, Gmd. Rasmus Nielsens Hustru, Boelsmd M. Larsen, Wæver Knu… 1 0 0 0 Never
faddere: pigen Ane Marie Rasmussen, Pige Kirsten Laursen, ?? Poul Pedersen, Ungkarl Niels Jensen, un… 1 0 0 0 Never
fadd: Pige Mette ??, ??, Ungkarl Niels Rasmussen, Ungkarl ?? Rasmussen, Ungkarl Karl Sørensen 1 0 0 0 Never
fadd: Hmd. Andreas Nielsens Hustru i Mollerup, Pige Sofie Rasmussen i Mollerup, Ungk. Poul Jensen, U… 1 0 0 0 Never
fadd: Pige Juliane Laursen, Pige Hedevig Laursen, Unkarl Laurs Peter Schmidt Laursen, Ungkarl Laurs… 1 0 0 0 Never
fadd: Pige Hedevig Laursen Nørre Vissing, Pige Ane Pauline Rasmussen Mollerup, Ungk. Søren Andreasen… 1 0 0 0 Never
fadd: Pige Marie Katrine Jensen, Pige Ane Kristine Sørensen, Ungkarl Niels Andersen, Ungkarl Jørgen… 1 0 0 0 Never
fadd: Pige Juliane Jensen N. Vissing, ?? Niels Andreasens hustru ??, Ungkarl Niels Ole Pedersen, Ung… 1 0 0 0 Never
publiceret i kirken 12 oktober 1 0 0 0 Never
Døbt October 30de. 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
Daaben publiceret 9de Octbr 1859. 1 0 0 0 Never
publ 10 september 1 0 0 0 Never
død inden dåbens bekræftelse 1 0 0 0 Never
Døbt i Ørting kirke 5. februar 1839 et uægte barn 1 0 0 0 Never
hjemmedøbt 14 december 1883 og fremstillet i kirken 6 juli 1883. 1 0 0 0 Never
fadder: Gmd. Jens Chr. Andersen og hustru i Kjellerup i Ejsing, Gmd. Niels Simonsens hustru i Kirke… 1 0 0 0 Never
Der belv holdt ligprædiken over ham 1 0 0 0 Never
Mellem 1754 og 1787 1 0 0 0 Never
Notat i Valdemar Rasmussens dagbog 1 0 0 0 Never
Notat i Valdemar Rasmussens dagbog 1 0 0 0 Never
døde pludseligt i sin seng om natten 1 0 0 0 Never
Valdemars dagbog 1 0 0 0 Never
Ørneborg 1 0 0 0 Never
ifg. Johan ikke indført i Skive KB 1 0 0 0 Never
Der findes et maleri udført af ham i 1925, (mor) 1 0 0 0 Never
Død på Sct. Josefs Hospital, Århus 1 0 0 0 Never
(kilde Alicia og Erik Bargholz MH-Web Site) 1 0 0 0 Never
Ej set død i Stubberup Kmb indtil 1938, men må alligevel være død inden ft 1930, da konen her står a… 1 0 0 0 Never
Ej set død i Stubberup Kmb indtil 1938 1 0 0 0 Never
Død på Sct. Josephs Hospital, Esbjerg 1 0 0 0 Never
ikke set død i 1 0 0 0 Never
(kilde Alicia og Erik Bargholz MH-Web Site) 1 0 0 0 Never
(kilde Alicia og Erik Bargholz MH-Web Site) 1 0 0 0 Never
(kilde Alicia og Erik Bargholz MH-Web Site) 1 0 0 0 Never
(kilde Alicia og Erik Bargholz MH-Web Site) 1 0 0 0 Never
(kilde Alicia og Erik Bargholz MH-Web Site) 1 0 0 0 Never
(kilde Alicia og Erik Bargholz MH-Web Site) 1 0 0 0 Never
i Ry 1 0 0 0 Never
Vor kære far, svigerfar og farfar fhv. frisørmester 1 0 0 0 Never
død i ambulance formentlig på vej til Sygehuset 1 0 0 0 Never
oplysning fra gravsten 1 0 0 0 Never
oplysning fra gravsten 1 0 0 0 Never
oplysning om død fra gravsten 1 0 0 0 Never
oplysning om død fra gravsten 1 0 0 0 Never
Formodes død i løbet af 1850, idet hun er med i FT1850. manden nævnes som enkemand i KB ved indgåels… 1 0 0 0 Never
Hun findes ikke i FT 1860 Stubberup, og må således formodes at være død mellem 1855 og 1860. 1 0 0 0 Never
Død på Kommunehospitalet 1 0 0 0 Never
Antages død før 1801, da hun ikke ses i FT 1801 1 0 0 0 Never
Skifte efter Jens Sch III kort 10/13 fol 259-261 1 0 0 0 Never
Død som 9 årig ved drukneulykke, faldt gennem isen 1 0 0 0 Never
oplysning fra hjemmeside 1 0 0 0 Never
Alderdomssvaghed 1 0 0 0 Never
ikke set i FT 1870 Hee Sogn 1 0 0 0 Never
ej set i FT 1845 1 0 0 0 Never
Aftægtsmand hos Gmd. Peder Bisgaard paa Fendsten Mark, 71 aar, ?? alderdom 1 0 0 0 Never
Skifterettens attest liget synet? 1 marts 1 0 0 0 Never
attest fra Møller og læge 1 0 0 0 Never
formentlig i Kolding 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research):I FT 1845, 1850 og 55ses en aftægtskone Enke Mette Kirstine Michelsdatter, 62 år 2 kones… 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research):ses ikke i FT 1801 Voerladegård 1 0 0 0 Never
(Research):Navn usikkert, svært at læse 1 0 0 0 Never
(Research):Ifg nogle FT født i Tamdrup Sogn, Skanderborg Amt 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research):ved skiftet i 1769 er nævnt enken Anna Nielsdatter er dette hans 3. die kone?? 1 0 0 0 Never
(Research):Johan har noteret at han antagelig har været tømrer, hvorfra?? 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research):Johan angiver fra Skive Kirkebog. 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research):Flytter til Frederikshavn fra Tversted Sogn i 1889 1 0 0 0 Never
(Research):Flytter til Frederikshavn 1889 1 0 0 0 Never
(Research):ikke set død i Ølgod til sep 1941 1 0 0 0 Never
(Research):ikke set død i Ølgod til 1941 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research):Intern note: 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research):Se tilknyttede kilder. 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): Udtrådt af Folkekirken 1987 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research):nogle oplysninger fra MyHeritage John Nielsen 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
(Research):nogle oplysninger fra MyHeritage John Nielsen 1 0 0 0 Never
(Research): 1 0 0 0 Never
Forlovere: 0 1 0 0 Never
Forlovere:«tab»N.P. Christensen Arjbstmd ved Statsbanerne 0 1 0 0 Never
forl: Jens Jacobsen, Knus Rasmussen?? i Granholm? 0 1 0 0 Never
Forlovere: 0 1 0 0 Never
forl: bemeldte Boelsmand Anders Skræder i Krb. og Gdm. Niels Olesen i Rødding ?mark 0 1 0 0 Never
som vidnermorbroder Hans Krog i Flyndersø Mølle og NielsFrederiksen Smed i Estvad 0 1 0 0 Never
Ej set gift i Levring Sogn 1847-58 0 1 0 0 Never
Forlovere: 0 1 0 0 Never
Forlovere Gaardmand Peder Rasmussen og Huusmand Hans Christensen 0 1 0 0 Never
forlovere Niels Jensen og Ole Andersen af Lang 0 1 0 0 Never
Forlovere: 0 1 0 0 Never
«sup»forlover: 0 1 0 0 Never
forlovere var: Holger Riiskier og Oluf fra Huusbye 0 1 0 0 Never
Forlover: 0 1 0 0 Never
Parret er ikke set gift i Borris Sogn, ved FT 1801 anført at Mads havde været gift 2 gange, ej helle… 0 1 0 0 Never
Fætter - kusine 0 1 0 0 Never
Ej set flere børn efter parret i Gammelstrup Sogn 0 1 0 0 Never
som forlover ?? ?? 0 1 0 0 Never
Vidner trolovelse: Hans Dal paa Tyrstrup-Gaard 0 1 0 0 Never
forlover Knud Madsen Gaardmand i Pallishus, Mikkel Jensen Gaardmand i Nørre Lem. 0 1 0 0 Never
forlovere: Grdmand Jens Ottesen af Nørlem, og Laurs Ivarsen af Knud by, Rødding Sogn 0 1 0 0 Never
Forlover: gmd Niels Madsen, Åbye Mark og gmd. Rasmus Thomsen, Fensten Mark 0 1 0 0 Never
forlover: 0 1 0 0 Never
ingen forlovere nævnt 0 1 0 0 Never
Forlovere: Medhjælper Jens Knudsen ??, Ny ?gade 52, 2sal og Assistent 0 1 0 0 Never
forlovere: 0 1 0 0 Never
forl: Gmd Rasmus Nielsen og hmd Peder Jensen Skræder begge af Nørre Vissing 0 1 0 0 Never
Forlover: 0 1 0 0 Never
forlover: ?? Knud Rasmussen og hmd. Johan Vilhelm Petersen i ?? 0 1 0 0 Never
Forlovere: 0 1 0 0 Never
forlover: 0 1 0 0 Never
ingen forlovere nævnt 0 1 0 0 Never
Ingen forlovere nævnt 0 1 0 0 Never
ingen forlover nævnt 0 1 0 0 Never
ingen forlovere nævnt 0 1 0 0 Never
forl: Murer Christen Andersen Bræklærhus, Husmand Niels Jensen af Stendis 0 1 0 0 Never
Maren var ved giftemålet enke efter Søren Husted 0 1 0 0 Never
forlover: 0 1 0 0 Never
skiftet angiver at dette er første ægteskab 0 1 0 0 Never
forlovere: Anders Pedersen, Peder Jensen begge af Illerup, 0 1 0 0 Never
ikke set gift i Dover 1817-25 0 1 0 0 Never
Forlovere: Niels Jensen i Dørup, Peder Bjerregård i Tebstrup 0 1 0 0 Never
forlovere var: Jens Jepsen, Christen Smed 0 1 0 0 Never
forlover: Jens Jeberg af Rødding, Niels Jeberg af Mollerup 0 1 0 0 Never
forlovere Niels Frandsen og Niels Sørensen 0 1 0 0 Never
Forlovere: Gaardmand Jørgen Pedersen Sundgaard og Boelsmand Christen Madsen Moseboel begge af Nees 0 1 0 0 Never
Viet på Rådstuen 0 1 0 0 Never
Forlovere: 0 1 0 0 Never
forlovere: 0 1 0 0 Never
Forlover: 0 1 0 0 Never
Forlover Vand- og Gasmester Niels Christian Rasmussen og Malewrmester Hans Hansen. 0 1 0 0 Never
Forlovere: 0 1 0 0 Never
Gasmester Niels Christian Rasmussen af Aarhus, ??mester Peter Rasmussen. 0 1 0 0 Never
forl: Gaardmand Vhr. Jensen og Anders Jensen i Kjellerup 0 1 0 0 Never
Forlovere: 0 1 0 0 Never
forl: Gaardmand Johan Jensen i Kirkeby, Husmand Christen Andersen i Kirkeby 0 1 0 0 Never
Forlovere: Husmand Anders Kristian Pedersen, Stubberup Mark 0 1 0 0 Never
Forlovere: 0 1 0 0 Never
forlover: 0 1 0 0 Never
Forlovere: 0 1 0 0 Never
Forlovere: 0 1 0 0 Never
[Forloverne] Gaardmand Peder Larsen og Sognefogden Niels Rasmussen 0 1 0 0 Never
Forlovere: 0 1 0 0 Never
Forlovere: 0 1 0 0 Never
Forlovere: 0 1 0 0 Never
Smed Jesper Svendsen af Hesselager. Skovfoged Joakim Stuhr af Lundeborg 0 1 0 0 Never
Forlovere: 0 1 0 0 Never
Forlovere: 0 1 0 0 Never
Forlovere: 0 1 0 0 Never
Forlovere: 0 1 0 0 Never
Forlover: Gmd Rasmus Pedersen og hmd Niels ?? i Nortdskov 0 1 0 0 Never
forlover: 0 1 0 0 Never
Ifølge koppeattest udstedt den 24/5-1905 er bopælen Ry stationsby 1 0 0 0 Never
Fæstebrev af 1775 på en halv gård på Fendsten Mark (Malskjærgård). Den anden halvdel af gården har k… 1 0 0 0 Never
Ref angiver at Else er gift og bosiddende i USA. 3 børn 1 0 0 0 Never
I FT 1787 ses han som selvejer 1 0 0 0 Never
I mandtalliste 1700 ses han på en gård hartkorn 3,7,0,0 1 0 0 0 Never
Nedenstående er et citat fra Slægtsbogen Slægterne fra Store Kjellerup i Ejsing Sogn af Anders Kjel… 1 0 0 0 Never
Nedenstående er et citat fra Slægtsbogen Slægterne fra Store Kjellerup i Ejsing Sogn af Anders Kjel… 1 0 0 0 Never
Intern note: 1 0 0 0 Never
Bopæl 1 0 0 0 Never
I 1787 ses han som selvejer gårdbeboer 1 0 0 0 Never
skiftet angiver rejst for 20 år siden 1 0 0 0 Never
Drev en skræddervirksomhed i Ry. 1 0 0 0 Never
Johan noterer: 1 0 0 0 Never
boende på Kjærgaardsholm Gods 1775 1 0 0 0 Never
Oplysning fra dåbsattest til Mary Kirstine Andersen #10, Formodet bopæl Sinding og Sejling omk 1898… 1 0 0 0 Never
er indført en panteobligation på 100 Rd, udstedt af «b»Povel Christensen Smed #1406«/b» i Skive, til… 1 0 0 0 Never
er indført en panteobligation på 100 Rd, udstedt af «b»Povel Christensen Smed #1406«/b» i Skive, til… 1 0 0 0 Never
Johans notat: 1 0 0 0 Never
Johans notat: 1 0 0 0 Never
FT-1901 Horsens Købstad, angiver: 1 0 0 0 Never
Guldsmed i Århus 1 0 0 0 Never
Overtager i 1787 fæste af Store Kjellerup se fæstebrev i Slægterne fra Store Kjellerup i Ejsing Sogn… 1 0 0 0 Never
Politiets registerblade 1 0 0 0 Never
Politiets registerblade 1 0 0 0 Never
Overtager i 1748 Store Kjellerup i fæste (se Fæstebrev i Slægterne fra Store Kjellerup i Ejsing Sog… 1 0 0 0 Never
Hej! 1 0 0 0 Never
Carl Christian kommer til Horsens i 1882 fra Århus 1 0 0 0 Never
Petrea kommer til Horsens i 1882 fra Vejle. 1 0 0 0 Never
Note intern: 1 0 0 0 Never
Note intern: 1 0 0 0 Never
Flyttet til København opl fra E.R.#5 1 0 0 0 Never
Havde bageri opl fra E.R#5 1 0 0 0 Never
Døbt i Nytorv arresthus 21 jan 1855, hvor forældrene var indsat mistænkt for ildspåsættelse m.m. 1 0 0 0 Never
Fundet under Confirmerede Drenge Stubberup KMB fol 59/4: 1 0 0 0 Never
Note intern: 1 0 0 0 Never
Hej! 1 0 0 0 Never
Intern note: 1 0 0 0 Never
Han blev indkaldt til tjeneste ved 9. Infanteri Regiment, 3. Kompagni, soldat nr. 140 1 0 0 0 Never
Lars Pedersen, Tømrer i Kolding hendes stedfader var forlover ved brylluppet mellem Ane Petrea Dorth… 1 0 0 0 Never
Fundet i FT 1840 Stubberup. l.nr. 650, 4år 1 0 0 0 Never
Lars Pedersen, Tømrer i Kolding hendes stedfader var forlover ved brylluppet mellem Ane Petrea Dorth… 1 0 0 0 Never
Fundet i FT 1840 Stubberup. l.nr. 651: 2år 1 0 0 0 Never
er han løbet fra konen 1 0 0 0 Never
Fundet i FT 1845 Stubberup. l.nr. 672: 4år 1 0 0 0 Never
Fundet på dåbsattest for søn Jens Marius Andersen #9 1 0 0 0 Never
Navnet ses stavet forskelligt. På vielsesatest Laustdatter, i FT Laursdatter, Larsdatter 1 0 0 0 Never
Noter fra en anetavle: 1 0 0 0 Never
Anetavlen angiver at hen ver skomager samt drev landbrug og høkerhandel. Ligeledes angives at han va… 1 0 0 0 Never
Folketællingen 1801 angiver at han på dette tidspunkt var soldat 1 0 0 0 Never
Frisørmester i området omkring Kgs. Nytorv, oplysning fra mor 1 0 0 0 Never
Fundet i FT-1801, Skanderborg Amt, Voer Herred, Vedslet Sogn 1 0 0 0 Never
I FT-1834 Nykøbing ses en datterdatter Ulrikke Løchte 11 år 1 0 0 0 Never
ansat på Petersen og Sørensen Horsens 1 0 0 0 Never
kun oplysning om hende fra gravsten 1 0 0 0 Never
Død i Nykøbing Falster, Tværgade 16 den 26 Marts begravet Silkeborg ny Kirkegård Litra No 59 31 Mart… 1 0 0 0 Never
Hun døde sandsynligvis i barselsseng i 1785. (Manden ses gift igen 18 juni 1885) 1 0 0 0 Never
Født på Moseboelsgården Nees Sogn pr Lemvig ifg. gammel anatavle 1 0 0 0 Never
Boede i mange år i USA. Boede der under krigen, var gift 2 gange derovre. 1 0 0 0 Never
Intern note: 1 0 0 0 Never
Intern Note: 1 0 0 0 Never
Stubberup FT-1834: l.nr. 172, 53år 1 0 0 0 Never
Fundet i FT 1801 Stubberup: l.nr. 212 1 0 0 0 Never
Fundet i FT 1801 Stubberup: l.nr. 213 1 0 0 0 Never
Fundet i FT 1801 Stubberup: l.nr. 485, 1 0 0 0 Never
Fundet i FT 1801 Stubberup: l.nr. 486 1 0 0 0 Never
Stubberup FT-1801: l.nr. 244, 10år 1 0 0 0 Never
Fundet i FT 1801 Stubberup: l.nr. 487 1 0 0 0 Never
Fundet i FT 1801 Stubberup: l.nr. 488 1 0 0 0 Never
Fundet i FT 1834 Stubberup: l.nr. 617 1 0 0 0 Never
Fundet i FT 1834 Stubberup: l.nr. 618 1 0 0 0 Never
Fundet i FT 1834 Stubberup: l.nr. 619 1 0 0 0 Never
Stubberup FT-1834: l.nr. 707, 11år, pleiebarn og almisselem 1 0 0 0 Never
Stubberup FT-1834: l.nr. 708, 9år, pleiebarn og almisselem). 1 0 0 0 Never
Stubberup FT-1787: l.nr. 218, 34år, madmoder 1 0 0 0 Never
Stubberup FT-1787: l.nr. 219, 4år, deres barn 1 0 0 0 Never
Stubberup FT-1801: l.nr. 243, 13år 1 0 0 0 Never
Stubberup FT-1787: l.nr. 225, 38år, gift, indsidder. (hos søsteren #305) 1 0 0 0 Never
Stubberup FT-1787: l.nr. 220, 2år, deres barn 1 0 0 0 Never
Stubberup FT-1787: l.nr. 224, 64år, enkemand, aftægtsmand 1 0 0 0 Never
Fundet i FT-1834 Stubberup, l.nr. 175., 1år 1 0 0 0 Never
Fundet i FT-1845 Stubberup, l.nr. 506, 8år, deres barn 1 0 0 0 Never
Fundet i FT-1845 Stubberup, l.nr. 507, 6år, deres barn 1 0 0 0 Never
Fundet i FT-1845 Stubberup, l.nr. 508, 4år, deres barn 1 0 0 0 Never
Fundet i FT-1787 Stubberup, l.nr. 189, 49år, 1 0 0 0 Never
Fundet i FT-1787 Stubberup, l.nr. 190, 57år, gift, madmoder 1 0 0 0 Never
Fundet i FT Høbjerg Sogn, Lysgård Herred, Viborg Amt 1 0 0 0 Never
Fundet i FT 1801 Høbjerg Sogn, Lysgård Herred, Viborg Amt 1 0 0 0 Never
Fundet i FT Høbjerg Sogn, Lysgård Herred, Viborg Amt 1 0 0 0 Never
Oplysning om fødsel fra FT 1916 1 0 0 0 Never
Kom til Viborg Sygehus 1/3 1930 fra Testrup, Mårslet Sogn 1 0 0 0 Never
Da hun ses i FT 1845, og manden i FT 1850 registreres som Enkemand formodes hun død mellem 1845-50 1 0 0 0 Never
Note: 1 0 0 0 Never
Anders Markvard Andersen overtog formentlig husmandsstedet beliggende på Nordskov Bygade nr. 30 Nor… 1 0 0 0 Never
Note intern: 1 0 0 0 Never
Anders Jensen, Kjellerup, f. d. 21. Maj 1800 i Store Kj ellerup , 1 0 0 0 Never
1 april 1929 elev på borgerskolen i Tordenskjoldsgade i Horsens. 1 0 0 0 Never
Johan Bernhard Johannesen Bever var vævermester i Middelfart og senere i 1 0 0 0 Never
- Johan Christopher Petersen var sadelmagermester, senere garvermester i Maribo. Født 1819 i Middelf… 1 0 0 0 Never
Ses i hjemmet i FT 1834 og 45 1 0 0 0 Never
- Ses i hjemmet ved Fkt 1834, men ikke 1845. Ses igen i hjemmet ved Fkt 1850 og fortsat i hjemmet ve… 1 0 0 0 Never
Frederik Christian Bever var sadelmager. Født ca 1834 i Middelfart. Ses ved Folketælling 1850 som sa… 1 0 0 0 Never
Emma Christiane Leininger blev født 1826 i Borgergade i København, som datter af drejerfrimester Geo… 1 0 0 0 Never
- I hjemmet ved Fkt. 1880, 14 år gl. I skiftet efter faderen ses, at hun i 1894 var bosiddende i New… 1 0 0 0 Never
- Nævnt som Valdemar i hjemmet ved Fkt 1880, 12 år gl. I skiftet efter forældrene ses, at han i 1894… 1 0 0 0 Never
- Ses ved Fkt 1890 som det eneste hjemmeboende barn. I skiftet efter faderen fra 1894 nævnes hun som… 1 0 0 0 Never
Ved. vielsesindførelsen står de begge som tjenende på Gersdorffslund. De overtager fæstet på gården… 1 0 0 0 Never
Ved. vielsesindførelsen står de begge som tjenende på Gersdorffslund. De overtager fæstet på gården… 1 0 0 0 Never
Rasmus Thomasen overtager faderens fæstegård i 1810 den 19 oktober. fæstebrev i (G332-14) pakke med… 1 0 0 0 Never
Plejefar til Anders Jensen #835 1 0 0 0 Never
Ved begravelsen angives at han var forhen husmand samt tømmermand 1 0 0 0 Never
Note intern: 1 0 0 0 Never
Solvej har oplyst, at hun har fået fortalt, at hun er født på 1 salen i et hus kaldet Ålykke på Klo… 1 0 0 0 Never
I folketællingen 1850 Nørre Vissing ses han som "soldst forvundet skade i krigen" 1 0 0 0 Never
Oplysning om dødsdato er fået af Solvej 1 0 0 0 Never
Døbt i Ørting kirke 5. februar 1839 et uægte barn 1 0 0 0 Never
dato meget udvisket men er mellem 12 og 22 dec, formentlig den 15] 1 0 0 0 Never
oplysning fra mors dagbog 1 0 0 0 Never
Døde og begravede 1749 1 0 0 0 Never
der blev holdt prædiken ved graven 1 0 0 0 Never
jordet under ringen med ? [klokker] jords paakasted? af Hr. Christian Sadolin, og med Sang ved grave… 1 0 0 0 Never
dato ikke angivet i KB 1 0 0 0 Never
Begravet af Menighedsforstander Riis, Katolsk Apostolsk Menighed 1 0 0 0 Never
(kilde Alicia og Erik Bargholz MH-Web Site) 1 0 0 0 Never
(kilde Alicia og Erik Bargholz MH-Web Site) 1 0 0 0 Never
Jordpåkastelse den 29 September i Kirkegårdskapellet, Odense. Urnen nedsat på Mesinge Kirkegård den… 1 0 0 0 Never
Gravplads nr. 120 B, Stubberup Kirkegård, Bjerge Herred. Gravpladsen har været familie grav i flere… 1 0 0 0 Never
Gravsted; 1-4-80-B 1 0 0 0 Never
oplysning fra gravsten 1 0 0 0 Never
Ligsynsattest 26 januar 1 0 0 0 Never
Dato usikker 1 0 0 0 Never